Logo
Print this page

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Rate this item
(0 votes)

Danh sách giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo Viện Vật lý Địa cầu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo mẫu báo cáo Công văn số 5560/BGDĐT-GDĐH ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức danh

Trình độ đào tạo

Chuyên môn được đào tạo

Nghành đào tạo tham gia chủ trì

01

Cao Đình Triều

06/12/1949

PGS

TS

Kỹ thuật

Địa vật lý

02

Đặng Thanh Hải

12/01/1966

 

TS

Vật lý

Địa vật lý

03

Lê Huy Minh

09/01/1958

 

TS

Vật lý bên trong trái đất

Địa vật lý

04

Lê Văn Dũng

12/05/1976

 

TS

Địa chất

Vật lý địa cầu

05

Lưu Thị Phương Lan

20/07/1963

 

TS

Vật lý

Địa vật lý

06

Ngô Thị Lư

13/04/1956

 

TSKH

Toán-lý

Địa vật lý

07

Nguyễn Ánh Dương

19/02/1978

 

TS

Địa vật lý

Địa vật lý

08

Nguyễn Hồng Phương

27/08/1955

PGS

TS

Toán-lý

Vật lý địa cầu

09

Nguyễn Hữu Tuyên

25/11/1975

 

TS

Địa chất

Vật lý địa cầu

10

Nguyễn Lê Minh

13/09/1979

 

TS

Khoa học trái đất

Vật lý địa cầu

11

Phạm Thị Thu Hồng

04/04/1976

 

TS

Vật lý các hạt vật chất ngưng tụ

Vật lý địa cầu

12

Ngyễn Trọng Vũ

21/03/1975

 

TS

Khoa học tự nhiên

Địa vật lý

13

Nguyễn Văn Giảng

18/09/1950

PGS

TS

Toán-lý

Địa vật lý

14

Nguyễn Xuân Anh

29/08/1968

 

TS

Toán-lý

Vật lý địa cầu

15

Phạm Xuân Thành

10/03/1971

 

TS

Địa lý

Vật lý địa cầu

16

Trần Thị Mỹ Thành

30/11/1962

 

TS

Vật lý

Vật lý địa cầu

17

Võ Thanh Sơn

20/12/1962

 

TS

Vật lý

Địa vật lý

Ban tin tức, Viện Vật lý Địa cầu 

 

Last modified on
PhongVu

Latest from PhongVu

Viện Vật lý Địa cầu 1957 - 2016