Vietnamese-VNEnglish (UK)

MẪU MỘT SỐ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH (CẬP NHẬTNĂM 2020)

 

Các mẫu văn bản như trên và các văn bản như hợp đồng, nghiệm thu, phụ lục hợp đồng ... dưới đây:

 

STT

TÊN VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

TẢI XUỐNG

1

 Mẫu hồ sơ đi công tác nước ngoài

 Icon Doc

2

Mẫu Công văn xin phép cho Đoàn công tác đi thực địa tại các tỉnh

 Icon Doc

3

Mẫu giấy mới

 Icon Doc

4

Mẫu Báo cáo Kết quả làm việc với Đoàn khách nước ngoài

 Icon Doc

5

Mẫu Báo cáo

 Icon Doc

6

Mẫu Biên bản

 Icon Doc

7

Mẫu Công văn

 Icon Doc

8

Mẫu giấy đi đường

 Icon Doc

9

Mẫu Quyết định

 Icon Doc

10

Mẫu tờ trình

 Icon Doc

 

Chú ý: Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản:
- Nội dung văn bản: In thường, đứng, cỡ chữ 13-14,
                                Phông chữ Time New Roman (Unicode).
- Lề trên: 2-2,5cm
- Lề dưới: 2-2,5cm
- Lề phải: 2cm
- Lề trái: 3cm.
- Paragraph: spacing:  6pt : Line spacing: single
- Page setup: paper:  A4

 

Ban tin tức, Viện Vật lý Địa cầu.

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Viện Vật Lý Địa Cầu 1957 - 2015

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel