Logo
Print this page

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Lan

Rate this item
(0 votes)

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng, đặc trưng gradient tầng điện ly và ảnh hưởng của chúng tới quá trình truyền tín hiệu vệ tinh GPS ở khu vực Việt Nam

Người hướng dẫn: 1.TS. Lê Huy Minh, 2. TS. Patrick Lassudrie-Duchesne

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Lan               

2.Giới tính:                               Nữ

3. Ngày sinh:                             14/04/1978                                         

4. Nơi sinh:                                Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh:số 8096/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận nghiên cứu sinh năm 2008 của Viện Vật lý địa cầu

6. Chuyên ngành: Vật lý Địa cầu                    

7. Mã số: 62 44 01 11

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

         - TS. Lê Huy Minh, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;

         - TS. Patrick Lassudrie-Duchesne Trường Đại học Viễn thông Quốc gia Brest, Cộng hòa Pháp

9. Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1- Áp dụng phương pháp mới xác định độ trễ thiết bị trong phép tính nồng độ điện tử tổng cộng từ số liệu GPS hai tần số, hoàn thiện chương trình tính nồng độ điện tử tổng cộng tầng điện ly sử dụng phép đo giả khoảng cách.

2- Chỉ ra các đặc trưng biến thiên của nồng độ điện tử tổng cộng theo thời gian, theo mùa và theo hoạt động mặt trời. Xây dựng các bản đồ phân bố TEC theo thời gian và vĩ độ cho khu vực Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

3- Lần đầu tiên công bố các kết quả thống kê và chỉ ra đặc trưng xuất hiện nhấp nháy điện ly cho khu vực Việt Nam.

Xem thêm thông tin chi tiết trên các file gửi kèm

1.1 Những đóng góp mới của luận án (tiếng Việt)

1.2 Những đóng góp mới của luận án (tiếng Anh)

2.1 Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

2.2 Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

3.1 Luận án (P1)

3.2 Luận án (P2)

 

 

Last modified on
Trung tam song than

Latest from Trung tam song than

Viện Vật lý Địa cầu 1957 - 2016