Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 25 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 12 giờ 14 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 8 năm 2021 tức 19 giờ 14 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.470 độ vĩ Bắc, 102.954 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

25 08 2021 1 V

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel