Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 17 tháng 10 năm 2021 (Trận 3)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 10 giờ 39 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 10 năm 2021 tức 17 giờ 39 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 10 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.862 độ vĩ Bắc, 108.279 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 11.7 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

17 10 2021 3 V

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2021.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel