Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 11 tháng 04 năm 2024 (Trận 2)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 08 giờ 43 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 04 năm 2024 tức 15 giờ 43 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.917 độ vĩ Bắc, 108.195 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

04112024 V2

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Viện Vật lý Địa cầu 1957 - 2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel