Vietnamese-VNEnglish (UK)

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG MÁY THĂM DÒ THẲNG ĐỨNG SỐ TẦNG ĐIỆN LY AIS

 

Hệ thống thiết bị thăm dò thẳng đứng tầng điện ly bao gồm: Khối thiết bị chính, Bộ khuếch đại công suất, Máy tính để bàn điều khiển hệ thống, được cài đặt hệ điều hành Ubuntu Linux. Phần mềm cơ bản được cài đặt trên máy tính điều khiển hệ thống là phần mềm VMware workstation (miễn phí) để cài đặt máy tính ảo windows XP (có bản quyền) quản lý sự hoạt động của hệ thống thăm dò thẳng đứng AIS và phần mềm xử lý tự động điện ly đồ Autoscala.

Toàn bộ hệ thống được đặt trong một hộp có rãnh để lắp đặt và có 4 bánh xe để có thể di chuyển dễ dàng (hình 1).

Gioi thieu He thong AIS 1

Hình 1. Hệ thống thiết bị thăm dò thẳng đứng tầng điện ly.

- Chương trình điều khiển thăm dò: Phần mềm có tên là AISINGV1.1.EXE. Phần mềm điều khiển này được cài đặt trên Windows XP ảo được cài đặt trên nền Ubuntu Linux như đã nêu. Sau khi toàn bộ hệ thống được kết nối, khởi động máy tính điều khiển hệ thống, biểu tượng phần mềm VMware workstation được hiển thị trên giao diện hệ thống Ubuntu Linux (hình 2) để khởi động máy tính Windows XP ảo có cài đặt phầm mềm AISINGV1.1.EXE điều khiển hoạt động thăm dò (hình 2). 

Gioi thieu He thong AIS 2

 

Hình 2. Màn hình hiển thị hoạt động của hệ thống máy thăm dò điện ly AIS.

Các tham số lựa chọn cho cấu hình thăm dò là: Starting Frequency (tần số bắt đầu) MHz: 20; Ending Frequency (tần số kết thúc) MHz: 20; Step (Độ phân giải của việc quét thăm dò) kHz: 60; PRF (tần số lặp lại xung) Hz: 60; Interpulse (Khoảng cách giữa hai mã khác nhau) ms: 8; No of Intergrations (Số các cặp mã 1 và mã 2 được bổ sung để nâng cao tỷ số tín hiệu/nhiễu (S/N); Attenuation Internal (Tắt dần của phần thu cuối) dB: 2; Colour Threshold (số được chọn để điện ly đồ có độ rõ tốt nhất): 30; Station Code (Mã trạm): PT021; Geographic Latitude (vĩ độ địa lý): +21.0; Geographic Longitude (Kinh độ địa lý): 105.9; Magnetic Latitude (Vĩ độ từ): +11.5; Magnetic Longitude (Kinh độ từ): 178.7; Gyro Frequency (Tần số hồi chuyển plasma): 1.20; Dip Angle (Góc từ khuynh): +31.5; Sounding Interval (khoảng cách giữa 2 lần thăm dò): 5 phút; Offset from 0th minute (Độ lệch khỏi phút thứ 0): 0; Autoscale after Sounding (Xử lý tự động sau khi thăm dò): Ö (được lựa chọn).

            Với việc lựa chọn như vậy sau một lần thăm dò, hệ thống thiết bị quét cả dải tần số 1÷20 MHz và thu được 01 điện ly đồ (Hình 2) biểu thị sự phụ thuộc chiều cao biểu kiến của sự phản xạ sóng theo tần số. Mỗi điện ly đồ được lưu trữ dưới dạng một file số có đuôi là RDF. Tên của file điện ly đồ được được đặt theo định dạng sau: PT021_YYDDDHMM.RDF, trong đó YY ký hiệu 02 số cuối của năm, DDD ba ký tự chỉ ngày của năm (001 đến 365 hoặc 366 đối với năm nhuận), H là ký tự ký hiệu giờ. Mỗi ngày hệ thống sẽ thu được 288 điện ly đồ.

- Chương trình - INTERPRE để xử lý thủ công các điện ly đồ: Đã được cung cấp cùng với sách hướng dẫn, được cài đặt trên các máy tính Windows PC và đã được sử dụng để quy toán điện ly đồ hàng ngày. Giao diện của phần mềm này được minh họa ở hình vẽ dưới đây:

Gioi thieu He thong AIS 3

 

Hình 3. Giao diện của phần mềm INTERPRE

- Phần mềm AUTOSCALA để xử lý tự động điện ly đồ với việc cài đặt hỗ trợ từ xa từ nhà sản xuất: Phần mềm này đã được cài sẵn cùng với chương trình điều khiển thăm dò trên hệ thống thiết bị và được tích hợp như một sự lựa chọn trong cấu hình thăm dò. Phần mềm này cho phép quy toán tự động các tham số điện ly chính: foE, foF1, foF2, h’E, h’F1, h’F2, MUF(3000)F2, M(3000)F2 và tính toán tự động tuyến mật độ điện tử theo chiều cao ngay sau khi kết thúc việc thu thập một điện ly đồ. Toàn bộ kết quả thu được được lưu trữ dưới dạng 1 file mã ASCII và được ghi lại dưới dạng một file ảnh (hình 4). Nhìn chung, kết quả quy toán tự động sẽ được sử dụng để kiểm tra so sánh với các kết quả xử lý thủ công chính xác hơn.

Gioi thieu He thong AIS 4

Hình 4. Phần mềm AUTOSCALA  xử lý tự động điện ly đồ ngày 04/06/2021 ở Đài điện ly Phú Thụy

Ban tin tức, Viện Vật lý Địa cầu.

Famous saying

It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature - Niels Bohr
In all science error precedes the truth, and it is better it should go first than last - Horace Walpole
Every science begins as philosophy and ends as art - Will Durant
Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it - Albert Einstein
The more I spent time on maths, the more excited I got - Maryam Mirzakhani
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere - Albert Einstein
In order to shake a hypothesis, it is sometimes not necessary to do anything more than push it as far as it will go - Denis Diderot
Science without religion is lame, religion without science is blind - Albert Einstein
All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs - Denis Diderot
Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things - Elbert Hubbard
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results - Albert Einstein
Society lives by faith, and develops by science - Henri Frederic Amiel
All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs - Denis Diderot
We should not teach children the sciences; but give them a taste for them - Jean Jacques Rousseau

Links

VAST E

MOST E

1912079
Today
Yesterday
This Week
This Month
720
1702
2422
8445

Server Time: 2023-12-05 10:10:53

We have 107 guests and no members online

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Viện Vật lý Địa cầu 1957 - 2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel