Logo
Print this page

THÔNG TIN VỀ LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NCS TRẦN THỊ LAN

Rate this item
(0 votes)

Vào 9h00 ngày 25/08/2015 tại Hội trường Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra buổi Đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện theo Quyết định thành lập Hội đồng số 337/QĐ-VLĐC ngày 03/07/2015 của Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ LAN.

Với đề tài: Nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng, đặc trưng gradient tầng điện ly và ảnh hưởng của chúng tới quá trình truyền tín hiệu vệ tinh GPS ở khu vực Việt Nam.

Chuyên ngành: Vật lý Địa cầu

Mã số:              62 44 01 11

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện gồm 07 thành viên có mặt đầy đủ, Hội đồng nghe NCS Trần Thị Lan trình bầy nội dung luận án; Ý kiến nhận xét của 03 phản biện; Các ý kiến nhận xét của Ủy viên Hội đồng; Các câu hỏi và trao đổi học thuật của hội đồng và cán bộ khoa học tham dự; NCS đã lần lượt trả lời các câu hỏi đặt ra; Ý kiến nhận xét của tập thể hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án đã họp và đưa ra Quyết nghị với nội dung chính như sau:

- Đề tài luận án của NCS. Trần Thị Lan về nội dung và hình thức đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Vật lý Địa cầu, Mã số: 62.44.01.11 theo Quy chế đào tạo của Viện VLĐC và quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Luận án đề cập đến nghiên cứu có tính thời sự, thực tiễn về nghiên cứu điện ly bằng tín hiệu GPS mới. Kết quả của luận án góp phần phát triển trong nghiên cứu tầng điện ly. Cơ sở dữ liệu, các tài liệu thu thập, phân tích phong phú có độ tin cậy và định lượng cao trên nền tảng nhận thức tốt về cơ sở phương pháp luận để lựa chọn áp dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp, do đó kết quả của luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

- Những kết quả chính của luận án:Phát hiện và đánh giá quy luật biến đổi theo thời gian của nồng độ điện tử tổng cộng tầng điện ly ở khu vực Việt Nam; Xác định các đặc trưng xuất hiện nhấp nháy điện ly khu vực Việt Nam và ảnh hưởng của nó lên quá trình truyền tín hiệu GPS.

Cuối phiên họp, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS Trần Thị Lan với kết quả 7/7 mức Đạt. Hội đồng đánh giá cao các kết quả của luận án và đề nghị Viện Vật lý địa cầu tiến hành các thủ tục tiếp theo trao học vị Tiến sĩ và cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Trần Thị Lan.

 

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ

 

Anh 1

             Ảnh 1: Phụ trách đào tạo TS. Đặng Thanh Hải giới thiệu buổi bảo vệ.

 

Anh 2

Ảnh 2: Thư ký Hội đồng TS. Võ Thanh Sơn đọc quy chế

 

 Anh 3

Ảnh 3: NCS trình bày nội dung luận án

 

 Anh 4

 Anh 5

Anh 6

Ảnh 4,5,6 : Nhận xét của 03 phản biện: PGS TS. Đinh Văn Trung, PGS TS. Đỗ Đức Thanh,

 TS. Dương Chí Công
 

 Anh 7

Ảnh 7: Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Bùi Công Quế đọc

Quyết nghị của hội đồng đánh giá luận án

 

 Anh 8

 Anh 9

Ảnh 8, 9: Tặng hoa chúc mừng

 

(Ban tin tức, Viện Vật lý Địa cầu )

Last modified on
Trung tam song than

Latest from Trung tam song than

Viện Vật lý Địa cầu 1957 - 2016