Vietnamese-VNEnglish (UK)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 13  giờ 40  phút 10  giây (giờ GMT) ngày 19  tháng  04  năm  2024  tức 20  giờ 40  phút 10  giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  04  năm  2024  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.770  độ vĩ Bắc, 108.246  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

19 04 2024 2 V

Hà Nội, ngày 19  tháng  04  năm  2024.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy