Vietnamese-VNEnglish (UK)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 10  giờ 22  phút 22  giây (giờ GMT) ngày 30  tháng  6  năm  2022  tức 17  giờ 22  phút 22  giây (giờ Hà Nội) ngày 30  tháng  6  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.961  độ vĩ Bắc, 108.128  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

30 06 2022 2 V

Hà Nội, ngày 30  tháng  6  năm  2022.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy