Vietnamese-VNEnglish (UK)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 11  giờ 27  phút 42  giây (giờ GMT) ngày 02  tháng  10  năm  2023  tức 18  giờ 27  phút 42  giây (giờ Hà Nội) ngày 02  tháng  10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.855  độ vĩ Bắc, 108.247  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

02 10 2023 1 V

Hà Nội, ngày 02  tháng  10  năm  2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy