Vietnamese-VNEnglish (UK)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 01 giờ 17 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 6 năm 2019 tức 08 giờ 17 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 6 năm 2019 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.370 vĩ độ Bắc, 103.314 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 17 06 2019 1 V

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy