ADVANCED SCIENCE - BETTER LIFE

Trung tâm Ứng dụng Vật lý Địa cầu thực hiện các dịch vụ thi công lắp đặt, kiểm định hệ thống chống sét bao gồm:

  • HỆ THỐNG CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
  • HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA
  • HỆ THỐNG CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN 

Viện Vật lý Địa cầu đã tiến hành nhiều hạng mục tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng, nhà ở, viễn thông,.... Ví dụ như các công trình, nhà dân ở tại Vũng Tàu, Quảng Nam,...; kiểm định hệ thống chống sét cho Trung tâm Hội nghị Quốc Gia; tư vấn, thiết kế hệ thống chống sét cho sân bay Đồng Hới,...


     Trung tâm hội nghị Quốc gia

Kiểm định hệ thống chống sét cho Trung tâm hội nghị Quốc gia

Sân bay Đồng Hới

Tư vấn, thiết kế hệ thống chống sét cho sân bay Đồng Hới