ADVANCED SCIENCE - BETTER LIFE

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VẬT LÝ ĐỊA CẦU (AGPC)

Trung tâm Ứng dụng Vật lý địa cầu được thành lập dựa trên quyết định số 369/QĐ-VLĐC ngày 3 tháng 9 năm 2013. Là một đơn vị độc lập, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực vật lý địa cầu. Mặc dù được thành lập chưa lâu, với cơ sở vật chất và kinh phí còn hạn chế, song với nỗ lực của đội ngũ cán bộ của Trung tâm  cùng với sự đầu tư và hợp tác của các tổ chức, cơ quan đối tác trong và ngoài nước, Trung tâm đã đạt được một số thành tích đáng kể về lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao khoa học trong lĩnh vực vật lý địa cầu góp phần vào việc phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ ứng dụng vào đời sống thực tiễn. 

Một số hình ảnh tại Viện Vật lý Địa cầu, Trụ sở của Trung tâm Ứng dụng Vật lý Địa cầu nằm tại tầng 2 của Viện. 

Cho đến nay Trung tâm đã và đang triển khai nhiều chương trình/đề tài nghiên cứu ở các cấp khác nhau: địa phương, cấp bộ, cấp nhà nước và quốc tế trong lĩnh vực khoa học khí quyển. Đặc biệt, Trung tâm là một đơn vị tư vấn có uy tín cao trong các lĩnh vực như phòng chống và cảnh báo thiên tai tự nhiên. Tư vấn thiết kế và thi công các công trình xây dựng đảm bảo an toàn kỹ thuật... cho nhiều chương trình dự án quốc tế tài trợ cho Việt Nam. Một số sản phẩm từ các công trình nghiên cứu tại AGPC. 

Trung tâm đã có hợp tác toàn diện với nhiều Tổ chức, cơ quan Bộ ban ngành, Viện nghiên cứu và các trường đại học, các cơ sở sản xuất trong và ngoài nước về Vật lý địa cầu.  Với vai trò ngày càng quan trọng của các sản phẩm khoa học công nghệ không những về việc phát triển kinh tế xã hội Trung tâm đang nỗ lực nghiên cứu và chuyển giao các mô hình phát triển sản phẩm công nghệ, đưa các sản phẩm nghiên cứu khoa học tới gần hơn nữa đến đời sống thực tiễn. Với sứ mệnh là cây cầu kết nối giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội. Trung tâm Ứng dụng Vật lý Địa cầu sẽ nỗ lực hết mình trong công cuộc công nghiệp hóa Đất nước hiện nay.