ADVANCED SCIENCE - BETTER LIFE
Thông tin liên hệ với Trung tâm Ứng dụng Vật lý Địa cầu

Nhằm phát triển hơn các loại hình dịch vụ thời tiết, nghiên cứu các hiện tượng trong lĩnh vực khoa học khí quyển. Trung tâm Ứng dụng Vật lý Địa cầu cung cấp các thông tin liên hệ trực tiếp với đội ngũ cán bộ, nhân viên và các nhà khoa học. Mọi thông tin chi tiết, quý vị xin điền thông tin chi tiết vào phía bên dưới.

Ghi chú: Các thông tin có gắn dấu * là các thông tin bắc buộc!

Trung tâm Ứng dụng Vật lý Địa cầu

Tầng 2, Nhà A8 - Số 18 Đường Hoàng Quốc Việt,
Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Phone: 0963 297 457
E-mail: agpc.igp.vast@gmail.com