ADVANCED SCIENCE - BETTER LIFE

Bão là một trong những hiện tượng tự nhiên được xã hội quan tâm. Các thành phần chính của bão bao gồm: các dải mây, mưa ở rìa ngoài, mắt bão ở chính giữa và thành mắt bão nằm ở sát ngay mắt bão. Ở nửa dưới của khí quyển không khí chuyển động xoáy vào tâm theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, chuyển động lên trên trong thành mắt bão và tỏa ra ngoài ở trên đỉnh theo chiều ngược lại. Ở chính giữa trung tâm cơn bão không khí chuyển động giáng xuống, tạo nên vùng quang mây gọi là mắt bão. Xuất phát từ những tác động của bão tới đời sống xã hội. Tham gia chuyển động xoáy trong bão là một cột không khí khổng lồ có phạm vi ngang khoảng 300 – 500km, phạm vi thẳng đứng lên đến đỉnh tầng đối lưu (khoảng 10 – 12km). Đặc biệt có những cơn bão mạnh phát triển lên tới 16km. Nếu nhìn từ trên cao xuống (ảnh mây bão chụp từ vệ tinh) với những cơn bão phát triển hoàn chỉnh, mây bão có dạng gần tròn, hình xoáy trôn ốc ngược chiều kim đồng hồ (ở Bắc Bán Cầu)

Trung tâm Ứng dụng Vật lý Địa cầu đã và đang áp dụng những nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm đưa ra những thông tin chính xác nhất về các đặc trưng của bão. Sử dụng mô hình số để mô phỏng cấu trúc của bão, song song với đó dự báo quỹ đạo bão và các hệ quả mà bão có thể gây ra giúp giảm thiểu các thiệt hại gây ra do bão khi bão đổ bộ trực tiếp vào một khu vực. Một số kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy sử dụng ban đầu hóa xoáy có thể mô phỏng tốt hơn cấu trúc của bão. Dưới đây là một vài kết quả nghiên cứu về cấu trúc bão sử dụng ban đầu hóa xoáy: