ADVANCED SCIENCE - BETTER LIFE

  Việt Nam nằm ở tâm dông châu á, một trong ba tâm dông trên thế giới có hoạt dộng dông sét mạnh. Mùa dông ở Việt nam tương đối dài bắt đầu từ khá sớm và kết thúc khá muộn. Số ngày dông trung bình khoảng 100 ngày/năm và số giờ dông trung bình là 250 giờ/năm. Trên nền hoạt động dông tương đối mạnh này có độ chênh lệch khá lớn về mức độ hoạt động dông ở các vùng. Có những nơi có số giờ dông nhỏ như Cam ranh (55 giờ/năm), bên cạnh đó lại có khu vực đạt số giờ dông tới 489 giờ/năm như ở A lưới. Có thể giải thích sự chênh lệch này bởi nhiều yếu tố khác nhau trong đó có sự phân chia lãnh thổ bởi những dãy núi cao có hướng khác nhau, có tác dụng tăng cường hoạt động dông ở vùng này và hạn chế hoạt động dông ở vùng khác. Những vùng hoạt động dông mạnh là những vùng có nhiễu động khí quyển mạnh mẽ và có địa hình thuận lợi cho việc hình thành các dòng thăng.


     Ngoài tác dụng có lợi của dông như mang lại lượng nước mưa, khả năng cung cấp nitrat của phóng điện sét đem lại cho nông nghiệp nguồn đạm phong phú, dông sét còn gây ảnh hưởng tiêu cực lên kinh tế xã hội. Dông có thể gây lụt lội (những đợt dông front kéo dài), sét thường xuyên là hiểm họa gây thiệt hại về người và của. Trong thập kỷ gần đây, rất nhiều công trình, đường dây tải điện, kho tàng, các thiết bị ngành bưu chính viễn thông, thiết bị nghiên cứu khoa học, thiết bị điện tử đã bị sét đánh hỏng gây thiệt hại rất lớn; ngoài thiệt hại về kinh tế, sét còn gây thiệt hại về người, gây tâm lý hoang mang ở một số địa phương như xã Cổ Dũng (Hải Dương), huyện Đông Anh (Hà Nội), Đồng bằng sông Cửu Long...

     Trong lĩnh vực phòng chống sét hầu hết Việt Nam sử dụng các thiết bị phòng chống sét nhập ngoại. Nhiều loại máy móc thiết bị phòng chống sét được tung ra trên thị trường. Hiệu quả của nhiều phương pháp mới còn chưa rõ ràng, thậm chí nhiều kết quả còn đem lại hậu quả không mong muốn. Nhiều công ty nước ngoài quảng cáo thiết bị với tài liệu kỹ thuật chứa đựng những thông tin không tin cậy mang nhiều tính chất quảng cáo. Quy phạm chống sét đang sử dụng đã có những điểm lạc hậu cần tiến hành soát xét sử đổi. Công tác tư vấn cần đẩy mạnh hơn. Nhìn chung, việc nghiên cứu dông sét của nước ta còn ở giai đoạn ban đầu, và hiện nay kém xa các nước phát triển. Các số liệu về hoạt động dông sét trên lãnh thổ nước ta chưa đủ và không đủ độ tin cậy để đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay.