Vietnamese-VNEnglish (UK)
PhongVu

PhongVu

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 20 giờ 43 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 43 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.171 độ vĩ Bắc, 106.036 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

17 01 2022 2 V

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022.

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 20 giờ 43 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 43 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.183 độ vĩ Bắc, 106.052 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

17 01 2021 1 V

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022.

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 05 giờ 35 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 01 năm 2022 tức 12 giờ 35 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.969 độ vĩ Bắc, 108.178 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.5 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

12 01 2022 2 V

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy