Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 25 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 10 giờ 22 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 11 năm 2020 tức 17 giờ 22 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 11 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.623 độ vĩ Bắc, 105.070 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 25 11 2020 1 V

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy