Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 07 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 15 giờ 42 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 9 năm 2021 tức 22 giờ 42 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 9 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (18.850 độ vĩ Bắc, 106.034 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực ngoài khơi biển Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

07 09 2021 2 V

Hà Nội, ngày 07tháng 9 năm 2021.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy