Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 01 tháng 11 năm 2021 (Trận 2)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 03 giờ 10 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 11 năm 2021 tức 10 giờ 10 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.847 độ vĩ Bắc, 108.295 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

01 11 2021 2 V

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy