Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Trận 3)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 13 giờ 43 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 12 năm 2021 tức 20 giờ 43 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 5.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.240 độ vĩ Bắc, 101.710 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé, Điện Biên khoảng 50 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

24122021

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy