Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 06 tháng 5 năm 2022 (Trận 1)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 02  giờ 37  phút 41 giây (giờ GMT) ngày 06  tháng  5  năm  2022  tức 09  giờ 37  phút 41  giây (giờ Hà Nội) ngày 06  tháng  5  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.853  độ vĩ Bắc, 108.202  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

06 05 2022 1 V

Hà Nội, ngày 06  tháng  5  năm  2022.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy