Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 08 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 18 giờ 32  phút 11 giây (giờ GMT) ngày 07  tháng  5  năm  2022  tức 01  giờ 32  phút 11  giây (giờ Hà Nội) ngày 08  tháng  5  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.938  độ vĩ Bắc, 108.129  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

08052022 v

Hà Nội, ngày 08  tháng  5  năm  2022

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy