Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

Thông báo tin động đất ngày 09 tháng 5 năm 2022 (Trận 1)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 22 giờ 18  phút 26 giây (giờ GMT) ngày 08  tháng  5  năm  2022  tức 05  giờ 18  phút 26  giây (giờ Hà Nội) ngày 09  tháng  5  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.859  độ vĩ Bắc, 108.234  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

09 05 2022 1 V

Hà Nội, ngày 09  tháng  5  năm  2022

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy