Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 10 tháng 05 năm 2022 (Trận 2)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 04  giờ 17  phút 44  giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  05  năm  2022  tức 11  giờ 17  phút 44  giây (giờ Hà Nội) ngày 10  tháng  05  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.899  độ vĩ Bắc, 108.168  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

1052022 v

Hà Nội, ngày 10  tháng  05  năm  2022

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy