Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 17 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi09  giờ 53  phút 13  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  07  năm  2022  tức 16  giờ 53  phút 13  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.971  độ vĩ Bắc, 103.426  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 18  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

17 07 2022 1 V

Hà Nội, ngày 17  tháng  07  năm  2022.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy