Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 27 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 13  giờ 46  phút 59  giây (giờ GMT) ngày 27  tháng  07  năm  2022  tức 20  giờ 46  phút 59  giây (giờ Hà Nội) ngày 27  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.1  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.860  độ vĩ Bắc, 108.240  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

27 07 2022 1 V

Hà Nội, ngày 27  tháng  07  năm  2022.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy