Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 08 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 16  giờ 01  phút 12  giây (giờ GMT) ngày 08  tháng  08  năm  2022  tức 23  giờ 01  phút 12  giây (giờ Hà Nội) ngày 08  tháng  08  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.861  độ vĩ Bắc, 108.227  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

08 08 2022 1 V

Hà Nội, ngày 08  tháng  08  năm  2022.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy