Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 10 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 20 giờ 29 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 08 năm 2022 tức 03 giờ 29 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.241 độ vĩ Bắc, 102.262 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

10 08 2022 1 V

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy