Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 17 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 17 giờ 38 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 08 năm 2022 tức 00 giờ 38 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.132 độ vĩ Bắc, 102.391 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 15.3 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

17 08 2022 1 V

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2022.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy