Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

Thông báo tin động đất ngày 04 tháng 5 năm 2024 (Trận 1)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 07 giờ 15 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 5 năm  2024  tức 14 giờ 15 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 5 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.977 độ vĩ Bắc, 108.204 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

04052024 V1

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2024.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy