Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

Thông báo tin động đất ngày 09 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 13 giờ 44 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 5 năm  2024  tức 20 giờ 44 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 5 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.843 độ vĩ Bắc, 108.284 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

09 05 2024 1 V

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2024.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy