Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

Thông báo tin động đất ngày 19 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 11 giờ 45 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 05 năm 2024 tức 18 giờ 45 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 05 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.352 độ vĩ Bắc, 102.938 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

19 05 2024 V 1

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2024.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy