Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 19 tháng 06 năm 2024 (Trận 1)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 09 giờ 40 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 06 năm 2024 tức 16 giờ 40 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 06 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.012 độ vĩ Bắc, 108.189 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 19 06 2024 1 V

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2024.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy