Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 20 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 19 giờ 16 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 6 năm  2024  tức 02 giờ 16 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 6 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.976 độ vĩ Bắc, 108.195 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

20 06 2024 1 V

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy