Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 06 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 10 giờ 19 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 11 năm 2018 tức 17 giờ 19 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 11 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.167 vĩ độ Bắc, 102.994 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km. Động đất xảy ra tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 20181106

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy