Vietnamese-VNEnglish (UK)
Trung tam song than

Trung tam song than

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 01 giờ 14 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 08 năm 2022 tức 08 giờ 14 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 08 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.873 độ vĩ Bắc, 108.244 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

20220801 v

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022.

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 23  giờ 28  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 11  tháng  07  năm  2022  tức 06  giờ 28  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 12  tháng  07  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.4  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.845  độ vĩ Bắc, 108.231  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

20220712 v

Hà Nội, ngày 12  tháng  07  năm  2022

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 01 giờ 24 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 04  tháng  6  năm  2022  tức 08  giờ 24  phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  6  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.7  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.837 độ vĩ Bắc, 108.283  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

20220604 V

Hà Nội, ngày 04  tháng  06  năm  2022.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy